O MNIE

Podstawy

Dyplom magistra obroniłam w 2007 roku na wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (w kombinacji A:PL, B: EN, C:DE). Specjalizowałam się w przekładzie konferencyjnym. Pierwsze szlify zawodowe zdobyłam jeszcze jako studentka, tłumacząc dla organizacji charytatywnych (Amnesty International Polska i Kampanii Przeciwko Homofobii). W 2007 roku ukończyłam intensywne szkolenie w zakresie tłumaczeń konferencyjnych, zorganizowane przez Wydział Lingwistyki Stosowanej i Kulturoznawstwa FASK w Germersheim (Uniwersytet Jana Gutneberga w Moguncji).

W latach 2008-2012 przebywałam w Londynie, gdzie zajmowałam się przede wszystkim tłumaczeniami konsekutywnymi oraz liaison z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Moje doświadczenie w zakresie tłumaczeń pisemnych obejmuje teksty użytkowe, akademickie i literackie. Prowadziłam również zajęcia z tłumaczeń konsekutywnych na Uniwersytecie Westminsterskim oraz z tłumaczeń public service na Uniwersytecie London Metropolitan.

Obecnie

Świadczę usługi tłumaczeniowe na terenie Warszawy. Prowadzę również zajęcia ze studentami studiów licencjackich i magisterskich w zakresie tłumaczeń ustnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW oraz warsztaty z tłumaczeń środowiskowych dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Regularnie biorę udział w szkoleniach zawodowych; m.in. w poświęconych technikom emisji głosu oraz nauczaniu przekładu ustnego. W lutym 2015 roku uczestniczyłam w szkoleniu respeakingu (tworzenia napisów na żywo) w Uniwersytecie Warszawskim. Mam również uprawnienia nauczycielskie oraz certyfikat CELTA, w zakresie nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Ukończyłam podyplomowe studia z nauczania języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW.

Referencje dostępne są na życzenie. Przejdź do mojego profilu na ProZ.com, portalu największej na świecie społeczności tłumaczy.